Talk Show BS.Bùi Minh Ngọc chia sẻ các vấn đề về Mắt

Anh Minh – Hải Phòng

 

Cô Lý 78 Tuổi ở Hà Tĩnh

 

Cô Hưng 60 Tuổi ở Hải Dương

 

Cô Thành – Tuyên Quang